Prosjekt Sameiet Eek-Gården Skien


God utsikt fra taket til Sameiet Eek-Gården Skien!

Malermester Kjellsen & Tufte har ferdigstilt malerarbeidet på taket til Sameiet Eek-Gården Skien.

Ingen tvil om at det er god utsikt for våre ansatte på denne arbeidsplassen.

Dette er et oppdrag gitt av Sameiet.