Prosjekt Nordre gravlund kapell


Prosjekt Nordre gravlund kapell i Skien!

Malermester Kjellsen & Tufte har ferdigstilt utvendig maling av Nordre gravlund i Skien.

 

Dette er et oppdrag fra Skien Kirkelig Fellesråd.