Prosjekt Moflata skole


Ledende elementer på Moflata skole!

For at blinde og svaksynte skal kunne ta seg fram er det krav om universell utforming.

 

På Moflata skole i Skien har vi på oppdrag fra Skien kommune lagt ledelinjer, oppmersomhetsfelter og farefelter som gjør at man kan ta seg frem på en trygg måte.