Prestisjeprosjekt PM5-bygget på Smieøya


Prestisjeprosjekt PM5-bygget på Smieøya i Skien!

Malermester Kjellsen & Tufte har ferdigstilt utvendig maling av denne flotte bygningen på Smieøya. Her har vi hatt et samarbeid med Keim maling for påføring av de beste og riktige produktene for dette flotte bygget.

 

Dette er et oppdrag for Steinar Moe Eiendom AS.